תחילה התנאי להתאמה מדיניות פרטיות טביעת אצבע: Contacts MENU ☰
Google banner
Google banner

ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו׃


ואלהי השלום עם כלכם אמן׃


מי שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח׃


הפעולה הסתיימה בהצלחה. לא ייתכן כי זה קורה בחלון שגיאות.


אין אפשרות לחפש תאריכים בעתיד.
Google banner
Google banner
Google ad
תחילה התנאי להתאמה מדיניות פרטיות טביעת אצבע: Contacts